Начало   Документи   Бюджет   Презентации   Контакти   Принтирай 
:: Начало / Училищен екип
Училищен екип

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Димитър Костов

Директор на ОбУ “Св. Климент Охридски”.
Носител на почетно отличие Неофит Рилски на МОМН за 2011 г.


Галя Евтимова

Главен учител.
Учител по география и история


Ирина Илиева

Учител по професионална подготовка.
Класен ръководител на десети клас


Анелия Георгиева

Заместник директор по учебната дейност.


Борислава Николчова

Учител на първи клас.


Мая Тодорова

Учител на втори клас.


Стела Иванова

Учител на трети клас.


Детелина Статкова

Учител на четвърти клас.


Николай Генов

Учител по физическо възпитание и спорт.
Класен ръководител на пети клас


Силвия Маринска

Учител по БЕЛ.
Класен ръководител на шести клас


Радосвет Асенов

Учител по изобразително изкуство.
Класен ръководител на седми клас


Ирена Христова

Учител по химия.
Класен ръководител на осми клас


Таня Лозанова

Учител по английски език.
Класен ръководител на девети клас.


Цветана Паралюзова

Учител по математика.


Веселин Ненов

Педагогически съветник.
Учител по български език и литература.


Петя Христова

Учител ЦДО начален етап.
Учител по информационни технологии.


Баязид Иванов

Учител ЦДО прогимназия.
Учител по философия. Психолог.


Гергана Бойкова

Учител ЦДО начален етап.


Петя Маринова

Учител ЦДО прогимназия.


Елена Цанкова

Ресурсен учител.
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Стоянка Станева

Хигиенист


Даниела Бенчева

ЗАС


Венелин Венков

Охрана и огняр.


Деси Велчева

Медиатор