Начало   Документи   Бюджет   Презентации   Контакти   Принтирай 
:: Начало / История
История
Просветното дело в с. Тишевица започва през 1848 г. под формата на килийно училище, първата училищна сграда е построена през 1884 г.

През 1933 г. се построява нова сграда с шест учебни стаи.

До 1972 г. училището съществува като основно училище, а след тази дата е преструктурирано в прогимназия.

От 01.08.09г. със Заповед №14-178/29.05.09г. на Министъра на образованието и науката училището отново е преобразувано в Основно училище със статут на средищно училище. През всичките тези години просветното дело в района е на добро ниво, доказателство за което са десетките наши възпитаници, дипломирани като инженери, лекари, учители и др.

През учебната 2021/2022г. в училището се обучават и възпитават 128 ученици от пет съседни села. Пътуващите ученици са 92, а учениците, представители на ромската общност са 76%. В Об.У ”Св.Кл.Охридски” работят четири групи ЦДО с 128 ученици.

Педогогическият екип наброява 17 висококвалифицирани учители и 4 възпитатели с висше образование, които всеотдайно и с големи амбиции работят с учениците.

В годините след 09.09.1944г., ромите от района, които се самоопределят като йерлии все още живеят в отделна махала, сравнително бързо се приобщават към обществения живот на селото, да работят заедно с българите предимно в животновъдството и растениевъдството/ТКЗС,МТС/, а техните деца да посещават училище.