Начало   Документи   Презентации   Контакти   Принтирай
:: Начало / Документи
Документи
:: Проект „Подкрепа за успех“ в Об.У“ Св. Климент Охридски“ с. Тишевица  публикувано на 27-06-2019

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОБУЧЕНИЯ


:: БЮДЖЕТЕН ОТЧЕТ ЗА 2018 г.  публикувано на 24-01-2019

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2018г.


:: ГОДИШЕН ПЛАН 2016 / 2017 г.  публикувано на 04-02-2017

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ през учебната 2016/2017 година


:: ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ  публикувано на 04-02-2017

“Ефективни политики за осигуряване на задължително училищно обучение. Превенция и ограничаване на отпадането от училище”


:: ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФИШ  публикувано на 04-02-2017

Предмет:Български език и литература


:: КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА  публикувано на 04-02-2017

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА през учебната 2016/2017 година


:: КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  публикувано на 04-02-2017

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА


:: КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ   публикувано на 04-02-2017

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ С ВКЛЮЧЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА


:: СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ   публикувано на 04-02-2017

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” С. ТИШЕВИЦА, ОБЩИНА ВРАЦА 2016-2020 г.


:: Училищна програма   публикувано на 04-02-2017

Училищна програма за подобряване на резултатите на учениците, показани на националните външни оценявания в края на 2016/2017 учебна година


:: УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА  публикувано на 04-02-2017

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН учебна 2016/2017 година


:: УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ  публикувано на 04-02-2017

УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА от Основно училище „Свети Климент Охридски” с.Тишевица


:: Годишен План  публикувано на 10-12-2012

Годишен план за дейността на ОУ „Св. Климент Охридски” с. Тишевица, Община Враца за учебната 2012/2013 г.


:: Учебен план  публикувано на 23-10-2011

Учебен план за 2011/2012 година.


:: Годишен план  публикувано на 23-10-2011

Годишен план на училището.


:: Стратегия за развитие  публикувано на 23-10-2011

Стратегия за развитие на ОУ ”Св.Кл.Охридски” с.Тишевица, община Враца за периода 2011-2013 г.


:: План за контролна дейност  публикувано на 23-10-2011

План за контролна дейност на Димитър Костов, директор на ОУ ”Св.Кл.Охридски” с.Тишевица, Община Враца.


:: Програма за образователна интеграция  публикувано на 23-10-2011

Програма за образователна интеграция на учениците от ромската общност 2011/2012 година.


:: Правилник за вътрешния трудов ред - 2011/2012  публикувано на 23-10-2011

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2011/2012 година.
Общи разпоредби, структура на управление, права и задължения.


:: Правилник за дейността - 2011/2012  публикувано на 23-10-2011

Правилник за дейността на училището през учебната 2011/2012 година.


:: Правилник по безопасността  публикувано на 23-10-2011

Правилник за Осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета.


:: Прием за учебната 2011/2012 г.  публикувано на 19-06-2011

Предстои ВИ да направите важен избор. Къде да запишете вашето дете в първи клас? Запознайте се с ОУ “Св. Климент Охридски” – с. Тишевица от близо


:: Училищно настоятелство  публикувано на 19-06-2011

Съветът на настоятелите, Ученически парламент, членове.


:: Закон за училищното образование  публикувано на 06-06-2011

Концепцията за Закон за училищното образование.