Начало   Документи   Презентации   Контакти   Принтирай
:: Начало
Новини
Училището в Тишевица е включено в голям проект

16-09-2010


Посланикът на САЩ у нас Негово превъзходителство Джеймс Уорлик и кметът на Община Враца откриха учебната година в ОУ „Св.Климент Охридски", с.Тишевица.
Повод за посещението е стартирането на проект „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище", който включва 33 училища от цяла България. Дванадесет от тях са базови , а 21 - пилотни.
Училищата са подбрани на базата на конкурсен принцип, след консултация с Регионалните инспекторати по образованието. Финансовата реализация на проекта е осигурена от фондация „Америка за България".
ОУ „Св.Климент Охридски" в с.Тишевица е избрано за базово училище по този проект. През 2009/2010г. в него се обучават общо 116 ученика, като 85,98% от децата са представители на ромската общност.
Благодарение на усилията на Община Враца училището е с изцяло обновена материално - техническа база. Реновациите са осъществени по проект „Оптимизиране на училищната мрежа на територията на Община Враца" и са важен фактор, определил избора му за базово училище.
Друг важен момент за включването на ОУ „Св.Климент Охридски" в проекта „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище" са доказано силните страни в работата му - опитът в привличането и задържането на пътуващи ученици, подобряването на практическите знания и умения и допълнителна квалификация на учителите за работа в мултикултурна среда, както и стимулирането на учителите за работа с деца от етническите малцинства с изявени способности по различни учебни предмети.
Създадени са групи от активни родители за подпомагане на културните изяви на децата и са сформирани ромски активи от по - образовани родители , които съвместно с учителите да разясняват и убеждават родителите на ромските деца за ползата от бъдещия период на образователна интеграция.
На откриването на учебната година присъстваха още г-н Красимир Вълчев - Главен секретар на Министерство на образованието, младежта и науката, г-н Деян Колев - Председател на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе", гр.Велико Търново, г-жа Сара Перин - координатор на фондация „Америка за България", г-н Бисер Дончев - Секретар на Областна администрация - Враца, г-жа Галина Евденова - началник на РИО-Враца и г-жа Илиана Филипова - Изпълнителен директор на Търговско-промишлена палата - Враца.

[ назад ]