Начало   Документи   Бюджет   Презентации   Контакти   Принтирай 
:: Начало
Новини
Ромската нова година - Василица

17-01-2013


Ученици от ОУ "Св. Кл. Охридски" в с. Тишевица и от ОУ "Хр. Ботев" в с. Паволче, община Враца, бяха гости в Министерството на вътрешните работи. Поводът бе Ромската Нова година - 14.01.2013г.

Малките гости бяха подготвили кратка програма, пресъздаваща атмосферата на Ромската нова година - Василица. Гостите представиха празнично наричане на хляб, традиционно за Врачанско, обичаят „сурвакане" и поднесоха подаръци със символите на училищата. Те сурвакаха за здраве вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, който е и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.

Министърът насърчи децата да учат, да се вслушват в думите на преподавателите, които са и техни приятели. Подчерта, че всички български граждани са равни по права и от всеки зависи да участва активно в живота на обществото и да се развива в избраната от него професия. Министър Цветанов се запозна с проблемите на училищата и изрази готовност да съдейства за намиране на решения. Децата получиха много подаръци и лакомства.

Училищата работят активно по проект „Намаляване на отпадането от училище на деца от ромски произход”на ЦМЕДТ „Амалипе”, инициатор на проявата. Възпитаниците на школото в с. Тишевица представиха резултатите от учебния процес и работата на техния ученически парламент.

ОУ "Св. Климент Охридски" в с. Тишевица е добър пример за средищно училище. Освен отличната и добре поддържана материална база, то предлага целодневно обучение и столово хранене за всички ученици от пет населени места. В него са сформирани клубове по интереси, извънкласни дейности и СИП. Всички ученици изучават СИП „Фолклор на етносите - ромски фолклор", който се ползва с особена популярност.

В него участват и деца от неромски произход. Родителите са ангажирани под различни форми с дейността на училището, както и местните неформални ромски лидери. Индикатор за високото качество на образованието в училището е фактът, че и български деца от Тишевица и околните села също се обучават в него.


[ назад ]