Начало   Документи   Бюджет   Презентации   Контакти   Принтирай 
:: Начало / Училищно настоятелство
Училищно настоятелство
С решение №170 /21.12.2010 г. ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД регистрира Сдружение с обществено полезна дейност с наименование „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВ.КЛ.ОХРИДСКИ” - С. ТИШЕВИЦА със седалище и адрес на управление с. Тишевица ул. В. Левски” №1.

Съветът на настоятелите е с мандат 4 години в състав:

  1. Румен Алеков Георгиев - Председател

  2. Албена Антова Кисьова

  3. Димитър Костов Костов

Ученически парламент:

  1. Румяна Бисерова Петкова - Председател

  2. Пенка Христова Георгиева – Секретар

И членове:

  1. Георги Христов Георгиев

  2. Мартин Валериев Петков

  3. Тихомир Валериев Петков

  4. Милена Тошкова Христова

  5. Мелани Гошева Върбанова

  6. Роберто Стефчов Танов